تا خدا (نردبانی برای نزدیکی به خالق بی همتا)

 

حد ( پیمانه شناخت واقعیت و حقیقت )

حد یعنی رفتن و نرسیدن این چیزیست که در علم فیزیک امکان پذیر نیست چون ممکن نیست به سمت چیزی بری و بهش نرسی

فیزیک علم واقعی است و ریاضی علم حقیقی است . ما میدونیم بعد از یک میرسیم به دو اما بی نهایت عدد بین یک و دو وجود دارد.

من یک خدا دو میتونم بهش نزدیک بشم چون میدونم دو وجود دارد اما نمیتونم بهش برسم چون بی نهایت عدد بین یک و دو وجود دارد اما حسش می کنم .

ما نمیتونیم زیاد حقایق را درک کنیم پس باید از واقعیت به حقیقت برسیم .

ما واقعیت زندگی هستیم و باید این من خودمون بشناسیم تا بتوانیم حقیقت را بفهمیم .

ازکجا فهمیدیم بعد از یک میرسیم به دو ؟؟ از واقعیت اطرافمون از نشانه های واقعی موجود در محیط اطراف

واسه چی میگیم خدا زیباست ؟؟ چون موجودات زیبا خلق کرده و فقط کسی میتونه چنین موجودات زیبایی خلق کنه که خودش منبع زیبایی باشه .

+نوشته شده در پنج شنبه 13 بهمن 1390برچسب:حد,واقعیت,حقیقت,ساعت11:23توسط بی همتا | |

خدایا تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم

تورا بخشنده پنداشتم و گناه کارشدم

تورا وفادار دیدم و هرجا که رفتم بازگشتم

تورا گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم

تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی؟؟

+نوشته شده در چهار شنبه 12 بهمن 1390برچسب:,ساعت20:38توسط بی همتا | |

گنجشک به خدا گفت:

لانه ی کوچکی داشتم؛ آرامگاه خستگیم؛ سرپناه بی کسی؛

طوفان تو آن را از من گرفت ،کجای دنیای تورا گرفته بودم؟

خدا گفت:ماری در راه لانه ات بود و تو در خواب بودی ،باد را گفتم لانه ات را واژگون کند آنگاه تو از کمین پر گشودی.

چه بسیار بلاها که از تو به واسطه ی حکمتم دور کردمو تو ندانسته به دشمنیم برخواستی

+نوشته شده در چهار شنبه 12 بهمن 1390برچسب:,ساعت20:20توسط | |

خداوند به کســــاني که نماز نمي خوانند.براي هر نماز ندا ميدهــــد:


زمانيکه بنده ي خــــــدا نماز صبح نخواند به او ندا مي آيد: يا خاسر

يعني اي زيانکار. اي ضـــــــرر کرده...

 

زمانيکه بنده ي خـــــدا نماز ظهر را ترک کند ندا مي آيد: يا غادر

يعني اي عهد شکن يا اي حيله گر...

 

زمانيکه بنده ي خـــــــدا نماز عصر نخواند ندا مي آيد: يا فاجر

يعني اي گناهــــــــــکار...

 

زمانيکه بنده ي خدا نماز مغرب نخواند ندا مي آيد: يا کافر

يعني اي ناســــــــپاس...

 

زمانيکه نماز عشا ترک شود ندا مي آيد:لَيسَ لَکَ رَبا

براي تو خدايي نيست ...!

+نوشته شده در چهار شنبه 12 بهمن 1390برچسب:,ساعت16:7توسط بی همتا | |

 

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا

زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را

یکی همچون نسیم دشت می گوید :

«کنارت هستم ای تنها!!!»

 

+نوشته شده در چهار شنبه 12 بهمن 1390برچسب:,ساعت16:4توسط بی همتا | |

 الهــــی؛

من نه آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشـــــم

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهــــی

در اگر باز نگردد نروم باز به جــــایی

پشــــــت دیوار نشــــــینم

چو گدا بر ســـــــر راهـــــــــی

کس به غـــــیر از تو نخواهــــــم چه بخواهــــــــــی چه نخواهــــــــی

باز کن در که جــــــــز این خانه مرا نیست پناهی

 

+نوشته شده در چهار شنبه 12 بهمن 1390برچسب:,ساعت15:48توسط بی همتا | |

خداوندا......

 

تو خيلي بزرگی

 

و من خيلي کوچـک

 

ولي جالب اينجاســـت

 

تـــو به ايـــن بزرگـــــــــــــي من کوچک را فراموش نميکني ؛

 

ولـــــي من به اين کوچــــــکي تو را فرامـــــــــــــــوش کرده ام

 


صفحه قبل 1 ... 31 32 33 34 35 ... 36 صفحه بعد